Magyarország, 9174 Dunaszeg, Fő utca 17.
47.76954000, 17.54555000

Arrabona EGTC

Dunaszegen már a régebbi századokban is (1600) volt templom. Az 1658. évi adóösszeírások mint elpusztultat jelzik. 1720-ban a régi helyén Viczay Terézia grófnő emeltetett új templomot, mely eredetileg barokk stílusban épült, de azóta némileg átalakították. A műemlékről Genthon István Magyarország műemlékei című könyvének dunántúli fejezetében a következőket lehet olvasni: "R.k. templom, homlokzat előtti toronnyal és a nyolcszög három oldalával záruló szentéllyel. Három-boltszakaszos hajó, szentély. Barokk főoltár és szószék. Épült 1720-ban."

Látogathatóság: Kívülről megtekinthető

További információk: http://www.dunaszeg.hu/post/show/889/a_romai_katolikus_templom

Közeli látnivalók

Kegyeleti park

A kegyeleti park eredetileg temetkezési helyként funkcionált. Az Önkormányzat 2003-ban a temető helyén létrehozta a Kegyeleti Parkot, amely tulajdonképpen egy emlékhely. A templomtól a régi síremlékeket, az önkormányzat által állított emlékoszlopot, valamint az amerikai hívek által adományozott keresztet vadgesztenyefákkal szegélyezett díszburkolatú sétányon közelíthetjük meg. Útközben a kálvária stációi láthatók.

Stabilmotor Gyűjtemény

A Falumúzeum mögötti épületben található - régies nevükön - mótorok valamilyen munkaeszközt (szivattyút, fűrészt, darálót, köszörűt, cséplőgépet, szecskavágót, áramfejlesztőt) hajtottak egykor. A gépek koruk és ritkaságuk folytán technika- illetőleg ipartörténeti szempontból pótolhatatlanok. A belsőégésű motor történetének őskorát képviselő matuzsálemek 100 év körüliek.

Morotva-tavi új tanösvény

A 42 hektáros tó élővilágát bemutató tanösvényen végighaladva természetközelben ismerkedhetünk a tó élővilágával. Az információs táblától jobbra haladva eljutunk a madármegfigyelő toronyhoz. Innen megpillanthatjuk a tavon úszkáló vízimadarakat és a nagyobb ragadozókat is. Találkozhatunk különböző récefajokkal, nagy kócsaggal, vörös vércsével, egerészölyvvel. A magaslesről beláthatunk a Morotva-tóra és gyönyörködhetünk annak madárvilágában. A magasles után a régi (2003-ban létesített) tanösvényen térhetünk vissza kiindulási pontunkra.

Közelben lévő rendezvények